POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES


Ochrona prywatności użytkowników naszej platformy jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych.

Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Polityka prywatności została przygotowana przez firmę silesiasites.pl Zbigniew Bernacki z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Sobieskiego 5a/8 i jest skierowana do klientów korzystających z serwisu silesiasites.pl. Obowiązuje ona od 20 sierpnia 2022 roku.


DEFINICJE:

  • Administrator - podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Serwis silesiasites.pl - strona internetowa silesiasites.pl zawierająca treść statyczną.
  • Polityka - niniejsza polityka prywatności, obowiązująca od 20 sierpnia 2022 r.
  • Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis silesia.
  • Urządzenie - każde elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, dzięki któremu Użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu siles.
  • Pliki Cookies - dane informatyczne przechowywane na urządzeniach użytkowników.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników serwisu silesiasites.pl, będących osobami fizycznymi, jest Firma silesiasites.pl Zbigniew Bernacki, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Sobieskiego 5a/8, 41-800 Zabrze.

Można skontaktować się z administratorem za pomocą adresu mailowego: hello@silesiasites.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 733 920 299.


JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wejścia do serwisu silesiasites.pl lub w związku z dokonywanymi przez Ciebie aktualizacjami.


JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH PRZETWARZAMY?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia formularza kontaktowego oraz w związku z wykorzystywaniem plików cookies.


W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach pełnego korzystania z serwisu silesiasites.pl, komunikowania się, zapewnienia bezpieczeństwa usług, zapobiegania oszustwom, przestrzegania zobowiązań prawnych oraz zalecenia i personalizacji.


NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie obowiązującego prawa oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.


CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Informacje o naszych Użytkownikach nie są sprzedawane osobom trzecim i są przekazywane tylko podmiotom zależnym od administratora, takim jak organy władzy publicznej oraz podmioty realizujące zadania publiczne.


CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG?

W głównej mierze podmioty przetwarzające dane osobowe na naszej platformie pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z wyjątkiem podmiotów współpracujących z administratorem, takich jak Firma Google Inc., która przetwarza dane zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY/PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


JAKIE MASZ PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z administratorem pod adresem mailowym: hello@silesiasites.pl


PLIKI COOKIES

Serwis silesiasites.pl używa plików cookies, które są przechowywane na urządzeniach użytkowników w celu poprawy dostosowania treści serwisu do potrzeb Użytkowników oraz poprawy jakości jego funkcjonowania.

Cookies są wykorzystywane do zbierania informacji na temat sposobu korzystania z serwisu silesiasites.pl przez Użytkowników. Cookies są wykorzystywane również przez naszych partnerów reklamowych, dostawców aplikacji i usług multimedialnych oraz dostawców narzędzi analitycznych.


JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w każdym momencie za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcji serwisu silesiasites.pl.


AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności silesiasites.pl może ulec zmianie, a wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, obowiązująca wersja zostanie opublikowana na tej stronie.